Toerustingsprogramma winter/voorjaar 2018

Afbeelding klein toerustingsprogramma 2018

 

TOERUSTINGSPROGRAMMA  JANUARI – APRIL 2018 

 

 De Raad van Kerken Culemborg/Beusichem biedt u voor de eerste maanden van 2018 weer een gevarieerd en hopelijk inspirerend toerustingsprogramma aan. Zoals gebruikelijk zijn de kosten heel laag, namelijk € 3 per avond (m.u.v. de workshop, nr.7). Wilt u zich in verband met de noodzakelijke voorbereidingen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur per e-mail, opgeven bij een van de commissieleden die bij de cursus van uw keuze genoemd worden?

 

1   De vierde wijze

Datum: donderdag 11 januari

Plaats en tijd: oud-katholieke kerk, Varkensmarkt, 20.00 uur

Aanmelden bij: Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com (tel.514308) of René van Loenen. r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159)

 

2   Het ‘Onze Vader’ volgens Jezus’ eigen woorden

Datum: donderdag 1 februari                                                                           Plaats en tijd: consistorie Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 4, 20.00 uur  

Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126) of Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl  (tel.513539)

 

3   Secularisatie en ons antwoord daarop  

Datum: donderdag 8 februari

Plaats en tijd: Gods Achterdeur, zaaltje oud-katholieke kerk, ingang St.-Janskerkhof (deur naast elektriciteitshuisje), 20.00 uur

Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126) of René van Loenen. r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159)

                                                                                                              

4   Kopten, een vergeten groep of een groep om niet te vergeten?

Datum: donderdag 15 februari

Plaats en tijd: Gods Achterdeur, zaaltje oud-katholieke kerk, ingang St.-Janskerkhof (deur naast elektriciteitshuisje), 20.00 uur

Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539) of Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com  (tel.501451)

 

5   Santiago de Compostella

Datum: woensdag 28 februari

Plaats en tijd: NG kerk (voormalige synagoge), Jodenkerkstraat 5, 20.00 uur       

Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl  (tel.513539) of Ineke van Garderen,

Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com (tel.514308)

 

6   Niet in Gods Naam

Datum: donderdag 22 maart

Plaats en tijd: RK Parochiecentrum, Ridderstraat 198, 20.00 uur.      

Aanmelden bij: Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com  (tel.501451) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

 

7   Workshop labyrint tekenen

Kosten: € 10,-

Datum: zaterdag 14 april

Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, van 14.00 – 17.00 uur

Aanmelden bij: René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

 

 

1. De vierde wijze

Who seeks for heaven alone to save his soul,
May keep the path, but will not reach the goal;
While he who walks in love may wander far,
Yet God will bring him where the blessed are.
Bert Bos vertelt het verhaal De vierde wijze uit het Oosten. Een man die zijn bestemming vindt, in de vaste overtuiging dat hij zijn doel juist gemist heeft. Een kerstverhaal? Of juist een paasverhaal? Al luisterend naar de vertelling, en ook naar elkaar en naar onszelf, zal blijken dat het verhaal verrassend veel raakvlakken heeft met onze eigen levensthema’s.
Marijke Koerselman zal het geheel omlijsten met prachtige meditatieve muziek.
Datum: donderdag 11 januari
Plaats en tijd: oud-katholieke kerk, Varkensmarkt, 20.00 uur
Aanmelden bij: Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com (tel.514308) of René van Loenen. r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159)

2. Het ‘Onze Vader’ volgens Jezus’ eigen woorden
Matteüs 6:9
Als psycholoog, maar toch in de eerste plaats als classicus (Graecus), heeft Rob Hesper het bekende gebed vanuit de oorspronkelijke, Griekse, tekst woordelijk vertaald, ook met behoud van de woordvolgorde, waar mogelijk, want dynamiek en gevoelswaarde van een zin hangen in hoge mate af van de woordvolgorde. Op zo’n exacte vertaling – niet op een die meer een bewerking is – heeft de Bijbellezer recht! Vervolgens heeft hij, waar kerkelijke vertalingen afwijken van wat er in het Grieks staat, de motieven van die afwijkingen als psycholoog gepeild. Hij stelt zijn bevindingen graag ter discussie.
Datum: donderdag 1 februari
Plaats en tijd: consistorie Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 4, 20.00 uur
Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126) of Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel.513539)

 

3. Secularisatie en ons antwoord daarop
‘Al heel wat jaren zit de kerk in een heilzame identiteitscrisis.’ Met deze zin opende Wolter Huttinga zijn boekenoverzicht ‘Van praten over naar leven met God’ in Trouw op 20 december 2017. Hoezo ‘heilzame identiteitscirisis’? Aan het eind van het overzicht schrijft Huttinga: ‘Zeker, het geloof is marginaler geworden, het is zoekender en bescheidener. Maar het is ook mystieker en intiemer.’ In zijn boek ‘Vreemdelingen en Priesters’ zegt Stefan Paas het weer anders: ‘Richt je niet op grote bekeringen, maar wees gewoon een nederig en toegewijd volk van God in deze wereld.’ Het zijn stuk voor stuk uitspraken die erop wijzen dat juist in het kleine, het authentieke en het intieme nieuwe kansen liggen voor de gemarginaliseerde kerken. In de komende jaren wil de toerustingscommissie met enige regelmaat aandacht geven aan deze problematiek. Om te beginnen met een lezing van mgr. J.Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk, onder de titel ‘Secularisatie en ons antwoord daarop’.
Datum: donderdag 8 februari
Plaats en tijd: Gods Achterdeur, zaaltje oud-katholieke kerk, ingang St.-Janskerkhof (deur naast elektriciteitshuisje), 20.00 uur
Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126) of René van Loenen. r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159)

4. Kopten, een vergeten groep of een groep om niet te vergeten?
De Kopten, orthodoxe christenen uit Egypte, zijn als gemeenschap een fenomeen in een gevoelig gebied als het Midden-Oosten. Wij horen heel veel over hun verdrukking en voelen medelijden met hen, maar het volk zelf voelt zich heel erg getroost. Wie zijn de Kopten? Waar komt de naam ‘Kopten’ vandaan? Wereldwijd zijn er ongeveer 20 miljoen Kopten, waarvan het merendeel in Egypte woont. Waarom bestaan ze nog steeds en wat is het geheim van hun kracht? En wat was hun rol in de theologische kennis van de ene Universele Apostolische Kerk? In Nederland hebben de Kopten binnen drie decennia maar liefst negen kerken en zelfs een eigen klooster gesticht. Sterker nog, hun kerken zijn vol en het merendeel van de kerkgangers bestaat uit jongeren. Toch zijn Kopten, net als in Egypte, onzichtbaar. Je kunt ze herkennen als je meer over hen weet.
Wilt u de Kopten leren kennen en antwoord op bovenstaande vragen? Kom naar de lezing over de Kopten en de Koptische Kerk in het bijzonder, die wordt gegeven door dhr. en mw. Milad. Uiteraard is er na afloop volop gelegenheid om ook uw eigen vragen te stellen.
Datum: donderdag 15 februari
Plaats en tijd: Gods Achterdeur, zaaltje oud-katholieke kerk, ingang St.-Janskerkhof (deur naast elektriciteitshuisje), 20.00 uur
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539) of Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel.501451)

 

5. Santiago de Compostella
De voettocht naar Santiago maken, al in de jaren ‘80, in hun studiejaren, droomden ze ervan. En drie jaar geleden hebben Gertjan en Marion Jorissen die droom waargemaakt. Op 5 juli 2014 hebben ze, omgeven door vrienden en familie, de reiszegen ontvangen op het heiligdom van Peerke Donders in Tilburg-Noord, waar ze allebei zijn opgegroeid. 120 dagen later hebben ze het gouden standbeeld van Jacobus in de kathedraal van Santiago omhelsd en met tranen in hun ogen hem een ‘dank-je-wel’ in zijn oor gefluisterd.
Waarom zijn ze aan die tocht begonnen? Toen ze begonnen, hadden ze hooguit een vaag idee. Het gevoel dat ze het antwoord wel onderweg zouden vinden. Maar de vraag naar het waarom werd al lopende meer en meer naar de achtergrond verdrongen tot hij helemaal verdween. Wat overbleef was vier maanden aan belevenis. Het dagelijkse leven van de voettocht nam het bestaan over. Alles verdween, alleen de traagheid van het wandelen bleef over.
En in die traagheid veranderde de kijk op het dagelijks leven. Of beter gezegd: liet het dagelijks leven telkens andere aspecten van het LEVEN zien. In het aaneenrijgen van de stappen, die zich weer lieten aaneenrijgen tot dagen en weken en maanden, ontstond een cirkelende beweging naar binnen. Er kwamen niet zozeer antwoorden maar er ontstond veel meer de moed om ieder moment weer vragen te stellen: cirkelen om het geheim (wat voor mens ben ik, wat voor mens ben jij, hoe zijn wij samen, waar is kerk, wat is God? etc.) Al lopende werden ze pelgrim, beetje bij beetje.
Na drie jaar heeft het normale, dagelijkse leven weer bezit van hen genomen, zijn ze weer ouders, opa en oma, met werk en hobby’s. En toch heeft hun voettocht ongemerkt een diepe voor in hun bestaan getrokken. Een heerlijke herinnering aan vier maanden samen op weg. Maar vooral is er iets van die traagheid blijven hangen, zijn ze pelgrim gebleven in de verwondering over het leven. Die verwondering hopen ze in hun lezing over te brengen.
Datum: woensdag 28 februari
Plaats en tijd: NG kerk (voormalige synagoge), Jodenkerkstraat 5, 20.00 uur
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel.513539) of Ineke van Garderen,
Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com (tel.514308)

 

6. Niet in Gods Naam
Jonathan Sacks, rabbijn en belangrijk denker in de Angelsaksische wereld, schreef ‘Niet in Gods Naam’, waarmee hij duidt op godsdienstig geweld. In dit boek onderzoekt hij wortels van geweld en toont aan dat de drie monotheïstische godsdiensten weliswaar allemaal geweld hebben gebruikt, maar zeker niet de enige of hoofdoorzaak zijn van oorlogen. Integendeel, Sacks bepleit dat de religies jodendom, christendom en islam een deel worden van de oplossing! Hij voert argumenten aan uit psychologie, geschiedenis, filosofie en theologie. Met verrassende exegeses van de verhalen uit Genesis.
In één avond hoopt emeritus predikant Nini Vonk u iets van Sacks’ gedachten te laten proeven, zodat er wellicht in een leeskring een vervolg aan kan worden gegeven. Het is voor deze avond niet nodig het boek aan te schaffen of te lezen.
Datum: donderdag 22 maart
Plaats en tijd: RK Parochiecentrum, Ridderstraat 198, 20.00 uur.
Aanmelden bij: Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel.501451) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

 

7. Workshop labyrint tekenen
Er ligt een prachtig labyrint bij de Open Hof en de tuin eromheen wordt met het jaar mooier. Zo’n plek vraagt gewoon om een activiteit. In Terborg woont en werkt een kunstenaar, Wilma Koolstra, die labyrinten tekent en schildert. Geen gewone labyrinten, dat kan ze uiteraard ook, maar kleurrijke labyrinten in allerlei vormen en maten. Vogels, bloemen, harten, engelen, het kunnen allemaal labyrinten worden. Lijkt moeilijk, maar ze kan het zo uitleggen dat je vanzelf de smaak te pakken krijgt. Wilma en Helma, de vorige predikant van de Open Hof, komen naar Culemborg om met wie er zin in heeft labyrinten te tekenen. En uiteraard is er ook alle gelegenheid om door het labyrint te lopen (buiten en/of binnen). We maken er een mooi totaalprogramma van. Je hoeft geen tekentalent te hebben om mee te doen, dus iedereen kan zich vrij voelen om te komen. Voor materiaal (papier, kleurpotloden, krijt enz.) wordt gezorgd.
Leiding: Wilma Koolstra en Helma van Loon
Meer informatie: www.spoorzoekenslangenburg.nl (website pioniers) en www.kleurenderwijs.nl (website Wilma Koolstra)
Kosten: € 10,-
Datum: zaterdag 14 april
Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, van 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden bij: René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of hCaptcha is required which is subject to their Privacy Policy and Terms of Use.