Toerustingsprogramma najaar 2017

Toerusting RvK najaar 2017

 

 

 

 

 

 

In het najaar van 2017 is er weer een interessant, gevarieerd en hopelijk inspirerend cursusaanbod, verzorgd door de Raad van Kerken Culemborg/Beusichem. Zoals gebruikelijk zijn de kosten heel laag, namelijk € 3 per avond. Wilt u zich in verband met de noodzakelijke voorbereidingen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur via e-mail, opgeven bij een van de commissieleden die bij de cursus van uw keuze genoemd worden? 

 

 

1. Over één geloof en vijfhonderd jaar verdeeldheid; een website bij 2017

Ter voorbereiding op 500 jaar reformatie vroegen de levensbeschouwelijke afdelingen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zich af welke specifieke bijdrage zij hieraan zouden kunnen leveren. Onder het motto “van collega’s, voor collega’s” hebben ze gekozen voor het maken van een website.

Luther mag dan de naam hebben, hij was niet de eerste en zeker niet de enige die de kerk wilde hervormen.

Aan de hand van vier thema’s wordt via de website www.reformatieenonderwijsnu.nl via beeld en tekst duidelijk gemaakt hoe de protestantse reformatie en de katholieke reactie daarop vorm hebben gekregen en hoe deze bewegingen nu nog steeds onze West-Europese cultuur beïnvloeden.

Henk Willigenburg, eindredacteur van de website, wil ons graag door de site heen gidsen en ingaan op onze reacties. Hoewel de site is ontworpen voor gebruik in het (voortgezet) onderwijs, is hij heel geschikt voor breder gebruik. Vandaar dat de Toerustingscommissie van de Raad van Kerken Culemborg, waarin zeven kerkgenootschappen samenwerken, u van harte voor deze avond uitnodigt!

 

Datum: donderdag 28 september
Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, 20.00 uur

Aanmelden bij: René van Loenen. r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159) of Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel. 501451)

2. Justitiepastoraat
Pastor Chris Fransen heeft ongeveer zes jaar gewerkt in verschillende detentiecentra in Nederland. Graag wil hij ons iets vertellen over het leven van mensen in de gevangenis, met name over zijn ervaringen met vreemdelingendetentie. Vreemdelingen kunnen in Nederland 18 maanden in detentie gehouden worden. Volgens het zogenaamde administratief recht heeft de Nederlandse staat de mogelijkheid om mensen op te sluiten die hier niet mogen verblijven omdat ze geen asiel, geen visum of een verlopen visum hebben. Het gaat hierbij niet om veroordeelden of verdachten van een strafbaar feit, maar om mensen die niet over de juiste documenten beschikken. Er doen zich in onze gevangenissen schrijnende situaties voor die je niet verwacht in onze rechtsstaat en toch zeker niet in een land dat zijn mond vol heeft over het schenden van de mensenrechten elders in de wereld. Het VN-Comité tegen Foltering heeft Nederland opgeroepen om het regime in vreemdelingendetentie aan te passen aan het doel van de detentie en het niet langer te baseren op het strafrechtelijke regime.

Datum: donderdag 19 oktober

Plaats en tijd: Gods Achterdeur, zaaltje oud-katholieke kerk, ingang St.-Janskerkhof (deur naast elektriciteitshuisje), 20.00 uur

Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126) of René van Loenen. r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159)

3. Zin in film
Al jaren is het een gewaardeerd onderdeel van ons najaarsprogramma: samen kijken naar een speelfilm en na afloop in gesprek met Kees van der Zwaard over wat we gezien hebben. Ook dit jaar heeft Kees twee films voor ons uitgekozen.

* Woensdag 1 november: Kauwboy

De 10-jarige Jojo neemt op een dag een jonge kauw mee naar huis. Hij houdt ’m voor zijn vader Ronald verborgen want die wil geen dieren in huis. Jojo is bang voor zijn agressieve buien en komt klem te zitten tussen de zorg voor de kauw en de loyaliteit jegens zijn vader. Totdat de bom barst. Door de bijzondere vriendschap die Jojo met de kauw heeft, is hij in staat de problemen met zijn vader op te lossen.

* Woensdag 22 november: Daniel Blake
De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep op de staat moet doen. Hij probeert zich een weg te banen door het onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug…

 

Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, 19.30 uur (beide avonden)

Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539) of Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel. 501451)

4. Lichte Luther

Luther genoeg in 2017. Vooral in Duitsland weten ze er weg mee. Grote tentoonstellingen in Berlijn, Wittenberg en op de Wartburg en tientallen kleinere over het hele land. Al is Nederland niet zo Luther-achtig, het blijft een imponerende figuur. En met hartstochtelijke interesse voor cultuur en politiek. De lezing van Rieks Hoogenkamp kiest voor een aparte invalshoek. Wat voor man was het op de vierkante meter? Hoe ging hij om met vrouw en kinderen? Zong hij graag? Had hij wat met gedichten en taal? Waarom was Lucas Cranach zijn vriend? Waarover praatten zij aan tafel? In het boekje Amuse, gepresenteerd op 17 september 2016 in de Grote of Barbarakerk, zijn al interessante voorbeelden te vinden. Zelfs recepten uit het Luther-huis vallen te proberen en natuurlijk de 30 liederen van deze grote man die niet bang was zijn handen vuil te maken. En wat kon hij beeldend spreken en schrijven! Op deze avond een ontmoeting met een huiselijke man met eigenaardigheden.

 

Datum: woensdag 8 november

Plaats en tijd: RK Parochiecentrum, Ridderstraat 198, 20.00 uur

Aanmelden bij: Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357) of Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com (tel.514308)

 

NB: in een eerdere publicatie stond ‘Lichte Luther’ geprogrammeerd op 5 oktober. Door bijzondere omstandigheden moest deze lezing verplaatst worden naar 8 november.

5. Een triptiek in de storm

over het drieluik van Jan Deys in het Elisabeth Weeshuismuseum

In samenwerking met het Elisabeth Weeshuismuseum organiseert de Toerustingscommissie van de Raad van Kerken een cursus van twee avonden over het indrukwekkende altaarstuk van Jan Deys, dat eigendom is van het Culemborgse Elisabeth Weeshuismuseum. Dit drieluik werd gemaakt door de schilder Jan Deys in opdracht van de executeurs van het testament van vrouwe Elisabeth van Culemborg. Het was bestemd voor het altaar in de Sacramentskapel van de Grote of Barbarakerk. Tijdens de beeldenstorm in 1566 werd het vernield. Daarna kreeg Jan Deys de opdracht (in 1570) het nog een keer te maken, maar liefst ‘beter ende bequaemer’.

Ds.Henri Veldhuis zal met powerpointpresentaties uitvoerig vertellen over de stormachtige tijden waarin het drieluik werd vervaardigd en vernield, over de liturgische functie die het had en over de Bijbelverhalen en personen die erop zijn afgebeeld.

De cursus zal worden gehouden in de museumzaal waar het drieluik tentoon wordt gesteld. Maximumaantal deelnemers: 30

 

Data: donderdag 16 en donderdag 30 november
Plaats en tijd: Elisabeth Weeshuismuseum, 19.30 – 21.30 uur

Aanmelden bij: Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com (514308) of Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539)

6. Abraham de vader van alle gelovigen
Toelevend vanuit de Advent naar het feest van de geboorte en verschijning van de Messias Jezus, zullen we de teksten van de drie grote lofzangen van de Advent, die van Maria (het Magnificat), Zacharias en Simeon, proberen te doorgronden. Alle drie bevatten ze uiterst kritische en revolutionaire gedachten waarin wij worden aangesproken op onze verantwoordelijkheid om de blijde boodschap van vrede en gerechtigheid in de praktijk van ons leven – individueel en als gemeenschap – gestalte te geven.
Uit alle drie de lofzangen geeft de inleidster, ds. Elly Hessel, ons hierbij vast een gedachte ter overweging, zoals ze in de berijming van het Liedboek van de Kerken verwoord zijn.

Maria: Hij trok zich Israël aan. Hij laat niet hulpeloos staan die Abrams troost verwachten. Groot en in eeuwigheid is Gods barmhartigheid voor duizenden geslachten.
Zacharias: God zij geloofd uit alle macht, Hij komt zijn volk bevrijden.

Hij heeft zijn teken opgericht: verheffing van het aangezicht voor heel het huis van David. Hij heeft gedacht aan zijn verbond, zo doet Hij ons herleven.
Simeon: Een licht zo groot zo schoon, gedaald van ’s hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen,terwijl ’t het blind gezicht van ’t heidendom verlicht en Israël zal verhogen.

Data: donderdag 7 en donderdag 14 december

Plaats en tijd: Gods Achterdeur, zaaltje oud-katholieke kerk, ingang St.-Janskerkhof (deur naast elektriciteitshuisje), 20.00 uur

Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com  (tel.06-13180126)

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of hCaptcha is required which is subject to their Privacy Policy and Terms of Use.