TOERUSTINGSPROGRAMMA WINTER/VOORJAAR 2020

Toerusting voorjaar 2020 001 klein

De Raad van Kerken Culemborg / Beusichem biedt u voor de eerste maanden van 2020 weer een gevarieerd en inspirerend toerustingsprogramma aan. Wilt u zich in verband met de noodzakelijke voorbereidingen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur via e-mail, opgeven bij een van de commissieleden die bij de cursus van uw keuze genoemd worden.

 

Bijzonder in ons programma is de reeks Bijbelse ‘musicals’of Liederen met een verhaal, die wij u in samenwerking met de Roos van Culemborg aanbieden. Het zijn 8 middaglezingen. Informatie hierover helemaal onder aan dit programma-overzicht .

 

 

 

 

Een verhaal over liefde en dood

Bert Bos vertelt het verhaal De Dwerg. Een spannende, ontroerende vertelling over verlangen en verraad, betovering en magie. Maar het grote thema is toch wel: liefde en dood. Een universeel thema, dat we terugvinden in alle grote verhalen uit de wereldliteratuur: eros en thanatos, liefde en dood. Afgestemd op de vertelling speelt Marijke Koerselman op haar bijzondere snaarinstrumenten.
Bert is verteller, rouw- en verliesbegeleider en jongerencoach: www.inafstemming.nl
Marijke is muzikant en muziekdocente: www.allesismuziek.nl
Datum: zondag 19 januari
Plaats en tijd: Oud-Katholieke kerk, Varkensmarkt, 15:00 uur – 16:30 uur
Kosten: € 4,–
Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126) of René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159)

 

Beatrijs

De legende over een non die met haar jeugdliefde wegloopt uit het klooster en niet gemist wordt omdat Maria haar plaats heeft ingenomen, is vanaf de 12e eeuw een bekend verhaal in West-Europa. Ook in Nederland kennen we dit wonderverhaal over Beatrijs, zoals de non heet. De Nederlandse versie is, in vergelijking met de oudere Latijnse en Franse teksten, veel uitgebreider en van een uitzonderlijk hoog literair niveau.
Marjolein Hogenbirk (Universiteit van Amsterdam) vertelt waarom deze Nederlandse versie zo bijzonder is, namelijk vanwege de bijzondere symboliek en de herkenbare twijfels en angsten van de hoofdpersoon. Ze besteedt ook aandacht aan het prachtige veertiende-eeuwse handschrift met de tekst. Het boek wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Datum: donderdag 30 januari
Plaats en tijd: Oud-Katholieke kerk, Varkensmarkt Culemborg, 20.00 uur
Kosten: € 4,–
Aanmelden bij: Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel.501451) of via StadskloosterCulemborg@gmail.com

 

Heiligen: hun levens & hun attributen

Heiligenlevens (ook wel legendes genoemd) zijn geen biografieën in de moderne zin des woords. Vaak bevatten ze geen “harde” feiten, maar verzinsels. Dat geldt niet alleen voor verhalen over vroegchristelijke martelaren, maar ook voor die over hedendaagse personen die tot de eer der altaren zijn toegelaten. In heiligenlevens gaat het niet om de historische waarheid, maar om een goddelijke waarheid: heiligen zijn personen die zich mogen verheugen in de gunst van God. Omdat ze dicht bij hun Schepper verblijven, kunnen ze voor de levenden een goed woordje bij Hem doen. Soms hebben ze zich “gespecialiseerd” in het genezen of voorkomen van ziektes en kwalen of ze worden aangeroepen om hulp te bieden in bepaalde omstandigheden. Vroeger hadden katholieken vaak een of meer beelden in huis. Aan de hand van de attributen kan men bepalen welke heilige men voor zich heeft.
In zijn lezing zal Ludo Jongen ingaan op de structuur van heiligenlevens en op de attributen waaraan men heiligen kan herkennen. Hij zal zijn verhaal illustreren met lichtbeelden via een krachtpunt.
Ludo Jongen (1948) was docent Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden en hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Katholieke Universiteit Johannes Paulus II te Lublin (Polen). Hij publiceerde vooral over middeleeuwse heiligen, o.a. Heilig in de Lage Landen.
Datum: donderdag 13 februari
Plaats en tijd: Oud-Katholieke kerk, Varkensmarkt Culemborg, 20.00 uur
Kosten: € 4,–
Aanmelden bij: Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel.501451) of via StadskloosterCulemborg@gmail.com

 

Meditatief wandelen

Het is alweer even geleden dat een groepje Culemborgers naar Doetinchem ging om te wandelen in de Slangenburg. Misschien was u er drie jaar geleden bij en lijkt het u fijn om het nog een keer mee te maken. Of u kon toen niet en gaat voor de herkansing.
In ieder geval staat er weer een mooie wandeling op het programma en deze keer besteden we extra aandacht aan het labyrint dat voor de kerk ligt.
We beginnen met koffie en thee, daarna volgt een meditatief moment onder leiding van ds. Helma van Loon en dan lopen we, deels in stilte, naar de Benedictijnse Sint-Willibrordsabdij. Na het middaggebed (van kwart over twaalf tot half één) wandelen we terug, en onderweg, in het bos, eten we ons meegebrachte brood op. Al met al wandelt u bijna twee uur.
We hopen op een mooie, zonnige, gezellige en inspirerende dag.
www.spoorzoekenslangenburg.nl
www.willibrordsabdij.nl
Datum: zaterdag 21 maart
Plaats: Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35, Doetinchem, 10.15 uur
Vertrek van parkeerplaats Open Hof: 9.00 uur
Kosten: € 4,– (+ € 7,– als u meerijdt in een van de beschikbare auto’s)
Vergeet niet wandelschoenen en een pakje brood mee te nemen.
Aanmelden bij: René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)
Wilt u bij uw aanmelding aangeven of u mee wilt rijden in een van de beschikbare auto’s dan wel zelf wilt rijden om eventueel passagiers mee te kunnen nemen?

 

Moderne devotie
een hervormingsbeweging die ook in onze streek van grote invloed was

Thomas a Kempis was een Augustijner koorheer en overtuigd modern devoot. Hij leefde tussen 1380 en 1471 en schreef in Zwolle, in het Agnietenklooster, zijn wereldbekende boek “ De Navolging van Christus “. Het meest vertaalde boek ter wereld van een schrijver in de christelijke wereld. Nog steeds komen elk jaar diverse vertalingen van zijn boek uit in diverse landen. De moderne devotie was een hervormingsbeweging die het geloof dichter bij de mensen en de dagelijkse praktijk wilde brengen. Geert Groote was de stichter en Erasmus is als modern devoot als priester gewijd in de Domkerk te Utrecht. Zeker 180 plaatsen in Nederland hebben een of meer locaties van de moderne devotie. Ook Culemborg bijvoorbeeld, Tiel, Elst en Zaltbommel. Op deze avond wordt eerst de film over Thomas a Kempis’ leven getoond, voorafgegaan door een inleiding. Na de pauze wordt meer ingegaan op de moderne devotie en de relatie met Culemborg en de Rijn-Waalstreek. Na afloop ontvangt u een overzicht van alle modernedevotielocaties in de Rijn-Waalstreek. Het gedachtegoed van de moderne devotie wordt op dit moment in meer dan 50 plaatsen praktisch en actueel vormgegeven. Inleider is de heer Mink de Vries uit Zwolle, lid van het bestuur van de Thomas a Kempis Stichting, pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie en coördinator Actuele Moderne Devotie Beweging Nederland. Hans Saan, voorzitter van het Culemborgse historische genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden, zal ingaan op de plek van de moderne devotie in het kerkelijk landschap van onze stad.
Datum: dinsdag 24 maart
Plaats en tijd: RK Parochiecentrum, Ridderstraat 198, 20.00 uur
Kosten: € 4,–
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel.513539) of Laura de Waard, lauradewaard@gmail.com

 

Presentatie Bonhoeffer75

Afgelopen najaar vertoonden wij i.s.m. De Roos in de kerk van Beusichem de film Agent of grace over het leven Dietrich Bonhoeffer. Daarom vestigen wij nu ook uw aandacht op de landelijke afsluiting van het Bonhoefferjaar met bijdragen van o.a. Kick Bras, Kees van der Zwaard, Roos Tuenter, Jan Gruijters en de Zeeuwse band Sunshine Cleaners. Toegang vrij (hoed gaat rond). Graag aanmelden (i.v.m. de lunch) via bonhoeffer75@kpnmail.nl vóór 25 maart.
Datum: zaterdag 28 maart
Plaats en tijd: Grote of Barbarakerk, 13.00 uur
Meer info: www.deroosvanculemborg.nl

 

TOERUSTING & DE ROOS: JANUARI T/M NOVEMBER 2020

Bijbelse ‘musicals’ of Liederen met een verhaal

Een musical kent een verhaal. Maar je komt voor de liedjes. Opeens breekt het ensemble uit in gezang. Daarin zit de kern van het verhaal. Het lied blijft ‘hangen’. In de bijbel zijn er ook zulke verhalen met een kernlied waarvan de betekenis ver uitstijgt boven het verhaal. In het verhaal van de geboorte van Jezus hoor je opeens het lied van Maria. Misschien nog wel meer dan het geboorteverhaal zelf geeft dat lied de verstrekkende betekenis weer. Of vlak na de uittocht als Mozes en Mirjam hun overwinningslied aanheffen als een model voor uitzicht op het einde van elke onderdrukking. In de liturgie van de kerk hebben deze liederen hun weg gevonden met de naam ‘cantica’. Wij zeggen liever ‘liederen met een verhaal’ .
In Culemborg gaan we deze liederen op een bijzondere manier behandelen: maandelijks komen we bij elkaar in de synagoge, krijgen een half uur informatie over de literaire vorm door Henk Fonteyn, Rieks Hoogenkamp of Nini Vonk, bekijken daarna schilderijen, keramiek, foto en luisteren naar een gedicht. Speciaal elke maand gemaakt door Henk van Loenen, Jeltje Hoogenkamp, Mirjam Beuker, Kees de Winter en Harmen Holwerda. Vervolgens zingen we onder deskundige begeleiding verschillende versies door om af te sluiten met een muziekstuk uit het klassiek/moderne repertoire. Allemaal in anderhalf uur. De toegang is vrij, de hoed gaat rond.
Liederen met een verhaal: dinsdag 28 januari (lied van Mozes en Mirjam), 25 februari (lied van Debora), 31 maart (psalm van David), 28 april (klaaglied Jeremia), 26 mei (psalm van Jona), 29 september (lofzang Maria), 27 oktober (Zacharias) en 24 november Simeon en Anna), synagoge, Jodenkerkstraat 5, 14.00 -15.30 uur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of hCaptcha is required which is subject to their Privacy Policy and Terms of Use.