TOERUSTINGSROGRAMMA NAJAAR 2020

Flyer toerustiingsprogramma najaar 2020 klein

 

Najaarsprogramma

2020

 

Ons voorjaarsprogramma van dit jaar moest wegens de coronacrisis halverwege worden stopgezet. Enkele van de geannuleerde activiteiten bieden wij nu, naast drie interessante nieuwe lezingen, opnieuw aan.

 

Evenals vorig jaar vestigen wij weer graag uw aandacht op het Joods Leerhuis, dat in september 2020 van start gaat en eindigt in mei 2021. Zie de bijlage onder ons najaarsprogramma.

 

I.v.m. de coronaregels is het belangrijk voor ons te weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen.

Bij elk item vindt u de contactadressen waar u zich kunt aanmelden. Doe dat op tijd, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

 

Het racismedebat: gaat de kerk vrijuit?

Na een bewogen zomer maken we de balans op: wat leren van de antiracismeprotesten? Priester en moraaltheoloog Anton ten Klooster spreekt vanuit zijn eigen kennis over christelijke kritiek én medewerking aan racisme. In deze discussie lopen heden en verleden steeds door elkaar. ‘Herinnering’ blijkt dan niet een neutrale term maar iets dat voortdurend ter discussie staat. Dat is niet nieuw, in de middeleeuwen werd een goed geheugen gezien als een positieve karaktereigenschap. Wat kunnen we daarvan leren voor de huidige discussie? En op welke manier kunnen we luisteren naar de eigen ervaringen van slachtoffers van racisme om zo onze eigen herinnering aan te scherpen en te leren wat we in het heden beter zouden kunnen doen? In deze lezing wordt ook stilgestaan bij het protest van de katholieke kerk tegen antisemitisch racisme voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Datum: woensdag 30 september
Plaats en tijd: RK Parochiehuis, Ridderstraat 198, 20.00 uur
Kosten: € 4,=
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel.513539) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

Moderne devotie
een hervormingsbeweging die ook in onze streek van grote invloed was

Thomas a Kempis was een Augustijner koorheer en overtuigd modern devoot. Hij leefde tussen 1380 en 1471 en schreef in Zwolle, in het Agnietenklooster, zijn wereldbekende boek “ De Navolging van Christus “. Het meest vertaalde boek ter wereld van een schrijver in de christelijke wereld. Nog steeds komen elk jaar diverse vertalingen van zijn boek uit in diverse landen. De moderne devotie was een hervormingsbeweging die het geloof dichter bij de mensen en de dagelijkse praktijk wilde brengen. Geert Groote was de stichter en Erasmus is als modern devoot als priester gewijd in de Domkerk te Utrecht. Zeker 180 plaatsen in Nederland hebben een of meer locaties van de moderne devotie. Ook Culemborg bijvoorbeeld, Tiel, Elst en Zaltbommel. Op deze avond wordt eerst de film over Thomas a Kempis’ leven getoond, voorafgegaan door een inleiding. Na de pauze wordt meer ingegaan op de moderne devotie en de relatie met Culemborg en de Rijn-Waalstreek. Na afloop ontvangt u een overzicht van alle locaties van deze beweging in de Rijn-Waalstreek. Het gedachtegoed van de moderne devotie wordt op dit moment in meer dan 50 plaatsen praktisch en actueel vormgegeven. Inleider is de heer Mink de Vries uit Zwolle, lid van het bestuur van de Thomas a Kempis Stichting, pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie en coördinator Actuele Moderne Devotie Beweging Nederland. Hans Saan, voorzitter van het Culemborgse historische genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden, zal ingaan op de plek van de moderne devotie in het kerkelijk landschap van onze stad.
Datum: dinsdag 20 oktober
Plaats en tijd: RK Parochiehuis, Ridderstraat 198, 20.00 uur
Kosten: € 4,=
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel.513539) of Laura de Waard, lauradewaard@gmail.com

 

Gewoon ‘onze’ feesten vieren mag ook al niet meer

De kerstboom wordt door winkelketens aangeboden als ‘feestboom’. Paaseieren zijn tegenwoordig ‘feesteieren’ geworden en Zwarte Piet wordt steeds meer vervangen door een ‘roetveegpiet’. De regering overweegt om Tweede Pinksterdag te schrappen. Het consumentenvuurwerk wordt straks op Oudejaarsavond verboden. Waar houdt het op ? Worden deze feesten ons afgepakt door de commercie en politieke correctheid ? Van wie zijn ‘feesten’ eigenlijk ? En staat of valt onze Nederlandse identiteit ermee ?
Over al deze vragen en meer houdt cultuurantropologe Irene Stengs een boeiende en interessante lezing. Zij ging o.a. op onderzoek uit naar hoe het sinterklaasfeest in de loop van de geschiedenis is gevierd en stelde zich de vraag waarom de emoties telkens zo hoog oplopen als ‘Zwarte Piet’ in het geding is.
Datum: dinsdag 27 oktober
Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, 20.00 uur
Kosten: € 4,=
Aanmelden bij: Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357) of via StadskloosterCulemborg@gmail.com.

Bonhoeffer75

Vorig najaar vertoonden wij i.s.m. De Roos in de kerk van Beusichem de film Agent of grace over het leven van Dietrich Bonhoeffer. Het was een van de activiteiten in het kader van het herdenkingsjaar Bonhoeffer75, dat op 31 oktober wordt afgesloten met een (uitgestelde) landelijke ontmoetingsdag. Bijdragen van o.a. Kick Bras, Kees van der Zwaard, Roos Tuenter, Jan Gruijters en de Zeeuwse band Sunshine Cleaners. Toegang vrij (hoed gaat rond). Graag aanmelden via bonhoeffer75@kpnmail.nl
Datum: zaterdag 31 oktober (gaat niet door ivm corona) 
Plaats en tijd: Grote of Barbarakerk, 13.00 uur: lunch, 14.00-16.00 uur: programma
Vooraf (voor de liefhebbers): Grote of Barbarakerk 10.30 uur: Bonhoeffer Werkgezelschap met biograaf Ferdinand Schlingensiepen. Wie zich aanmeldt via de mail krijgt het gedetailleerde programma met alle gegevens.
Meer info: www.deroosvanculemborg.nl

 

Het boek der natuur: Jacob van Maerlant

Wist u dat diamanten alleen te kloven zijn met bokkenbloed? Dat er op aarde mensen rondlopen met hondenkoppen? Dat een zwaluw in zijn vlucht door geen enkele roofvogel te vangen is? Dat zeemeerminnen schippers het water in lokken met hun prachtige gezang? Dat palmen naar elkaar toe groeien uit genegenheid? Dat oude vrouwen van krokodillenpoep gezichtscrème kunnen maken? De natuur getuigt van vele wonderbaarlijke zaken, die, aldus Jacob van Maerlant, alle getuigen van de wonderbare scheppingskracht van God. Want, zo schrijft hij in zijn natuurencyclopedie Der Naturen bloeme: er bestaat geen steen, plant of dier op deze aarde zonder nut.
In een lezing met veel afbeeldingen uit de prachtige handschriften bespreekt dr. Marjolein Hogenbirk, als mediëviste verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, dit Boek der natuur, dat de auteur Jacob van Maerlant schreef halverwege de dertiende eeuw. Ze gaat in op Maerlants respectvolle visie op de natuur en op de plaats van de mens in die wonderbaarlijke en prachtige wereld.
Datum: woensdag 25 november
Plaats en tijd: Oud-Katholieke kerk, Varkensmarkt Culemborg, 20.00 uur
Kosten: € 4,=
Aanmelden bij: René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159) of via
StadskloosterCulemborg@gmail.com

 

 

Joods Leerhuis Culemborg

Op 16 september 2020 start het Joods Leerhuis Culemborg weer met het nieuwe seizoen. Het Joods Leerhuis wordt sinds 1982 in Culemborg gehouden. Een leerhuis is een plaats waar mensen samenkomen om met elkaar de Joodse religieuze geschriften te bestuderen en te bediscussiëren. Het zijn plaatsen om te ‘lernen’, om samen met anderen te ontdekken wat de Joodse traditie voor het leven van nu kan betekenen.
De Bijbel is in oorsprong Joodse literatuur, met daarin typisch Joodse zegswijzen en verhalen. Deze verhalen zijn gebonden aan en verbonden met de cultuur, de context en de tijd waarin ze geschreven zijn. Vanuit deze achtergrond proberen we de bedoeling van de teksten uit met name het Oude of, beter gezegd, het Eerste Testament beter te begrijpen. Vaak geeft dit verrassende inzichten in de soms overbekende teksten.
Het leerhuis in Culemborg wordt geleid door mevrouw Middleton uit De Bilt. Zij is Joodse en leidt leerhuizen in diverse plaatsen. Zij heeft veel kennis van en ervaring met de Joodse traditie en kan daar heel boeiend over vertellen. Zoals dat in een leerhuis gaat, is er uiteraard veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen, te discussiëren en ideeën naar voren te brengen. Voor het volgen van het leerhuis is geen speciale kennis nodig. U kunt zo “instappen”.

Het Joods Leerhuis wordt één keer per maand gehouden op woensdagavond in de periode september – mei, in de Beatrixschool, Ridderstraat 10 (aanvang 20.00 u).
Het onderwerp voor komend najaar is “De profeet Micha”.

De data voor 2020 zijn: 16 september, 14 oktober, 11 november en 9 december. In de loop van het najaar worden afspraken gemaakt voor de leerhuisavonden in de periode januari – mei 2021 en het nieuwe onderwerp.
De kosten zijn € 20,- voor de 4 avonden in 2020 en € 25,- voor de 5 avonden in 2021.

Als u belangstelling heeft, kom dan gerust eens langs om te ervaren hoe het op het Leerhuis is. Nadere informatie en aanmelding: Jan Baartman, Appelboom 9, Culemborg, tel. 0345-534169

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of hCaptcha is required which is subject to their Privacy Policy and Terms of Use.