Najaarsprogramma 2021 Inspiratie & Ontmoeting

Flyer1 najaarsprogramma 2021 klein

De werkgroep INSPIRATIE & ONTMOETING (voorheen commissie Toerusting) van de Raad van Kerken biedt u een interessant en afwisselend najaarsprogramma aan waarin u naast uitgestelde ook nieuwe lezingen en cursussen aantreft. We gaan ervan uit dat de anderhalvemeter-regel ook komend najaar nog van kracht zal zijn. Met het oog op het aantal beschikbare plaatsen is het dus heel belangrijk dat u zich op tijd aanmeldt voor de activiteiten van uw keuze.

 

Voor aanmelden klik op ‘Lees meer’

 

 

Speuren naar de Matteüscode

Al honderd jaar houden bijbelonderzoekers zich bezig met de boeiende en complexe structuur van het evangelie van Matteüs. Ze letten daarbij zowel op theologische als literaire aspecten. Is er nu wel of niet een theologisch-literaire hoofdvorm in Matteüs aanwijsbaar? En wat zegt dat precies over de boodschap? Een populaire indeling is bijvoorbeeld een vijfdeling, naar de vijf boeken van de Thora; het evangelie combineert nieuw met oud. Toch kleven er diverse bezwaren aan deze vijfdeling en zijn recentere indelingen ook goed verdedigbaar.
Peter van Veen (Culemborg) heeft zich de afgelopen elf jaar bezig gehouden met de structuur van Matteüs, wat heeft geleid tot een theologisch artikel met een nieuw voorstel. Dat voorstel integreert meerdere visies en leidt tot verrassende exegetische inzichten. In twee avonden maakt u al grasduinend in het Matteüsevangelie kennis met een onderliggende structuur. Daarin vallen veel puzzelstukjes op hun plek en krijgt u andere gezichtspunten bij bekende verhalen. (De twee avonden zijn een vernieuwing van en uitbreiding op eenzelfde cursus uit 2012.)
Data: dinsdag 5 en 12 oktober
Plaats en tijd: RK Parochiehuis, Ridderstraat 198, 20.00 uur
Kosten: € 4,=
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel.513539) of René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159)

 

Zin in film

Al jaren is het een gewaardeerd onderdeel van ons najaarsprogramma: samen kijken naar een speelfilm en na afloop met elkaar in gesprek gaan over wat we gezien hebben. We zijn heel blij dat we Bettie ten Cate en Jan den Hertog bereid gevonden hebben in de voetsporen te treden van Kees van der Zwaard, die jarenlang de filmavonden verzorgd heeft. Bettie en Jan zijn onze nieuwe gespreksleiders en kozen ook de film die we gaan zien. Het gaat om ADAM, een van de filmsuggesties van De Roos in het kader van de Zeven wegen van barmhartigheid.
ADAM, debuutspeelfilm van regisseuse Maryam Touzani, geeft een inkijkje in het weerbarstige leven van twee alleenstaande vrouwen in de patriarchale samenleving van Casablanca. Samia, ongehuwd zwanger, zoekt onderdak en is vastbesloten om het kind na de geboorte af te staan. Zij kan dan weer terug naar haar familie en haar kind hoeft niet als bastaard door het leven te gaan. Na vele afwijzingen wordt zij uiteindelijk, met de nodige reserves en alles behalve hartelijk, door de weduwe Abla in huis toegelaten. De vrouwen bieden elkaar gaandeweg meer steun en confronteren elkaar op een subtiele manier met de besluiten die zij in hun privébestaan maken. Al met al een ‘gelaagde film’ waarin het dochtertje van weduwe Abla een bemiddelende rol speelt.
Datum: woensdag 20 oktober
Plaats en tijd: Open Hof, 19.30 uur
Kosten: € 4,=
Aanmelden bij: René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159) of Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel.513539)

 

Kerk, christelijk geloof en het racismedebat.
Vorig jaar – na een bewogen zomer vanwege de dood van George Floyd in de VS door blank politiegeweld – vlamden overal ter wereld protesten op tegen racisme. Wegens corona wat verlaat maken we toch de balans op: wat leren we van de antiracisme- protesten? Rooms-Katholiek priester en moraaltheoloog Anton ten Klooster spreekt vanuit zijn eigen kennis over christelijke kritiek op én medewerking aan racisme. In deze discussie lopen heden en verleden steeds door elkaar. ‘Herinnering’ blijkt dan niet een neutrale term maar iets dat voortdurend ter discussie staat. Dat is niet nieuw, in de middeleeuwen werd een goed geheugen gezien als een positieve karaktereigenschap. Wat kunnen we daarvan leren voor de huidige discussie? En op welke manier kunnen we luisteren naar de ervaringen van slachtoffers van racisme, om zo onze eigen herinnering aan te scherpen en te leren wat we in het heden beter zouden kunnen doen? In deze lezing wordt ook stilgestaan bij het protest van de katholieke kerk tegen antisemitisch racisme voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Datum: woensdag 27 oktober
Plaats en tijd: RK Parochiehuis, Ridderstraat 198, 20.00 uur
Kosten: € 4,=
Aanmelden bij: Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357) of via StadskloosterCulemborg@gmail.com.

 

Heeft de kerk – erfenis van Sint-Willibrord – in de Lage Landen nog toekomst ?
Willibrord en de zijnen bouwden in onze streken iets nieuws op. Het christelijke leven groeide rondom inspirerende monastieke kernen. Hoewel de kerken veel kleiner zijn geworden is er van deze traditie veel over dat iedereen raakt, van middelbare scholen en ziekenhuizen tot aan de polders. En natuurlijk de vele kerkhuizen en huiskerken. Maar een relatie tussen die bedehuizen en alle andere uitingen van de christelijke traditie is er vaak nauwelijks meer. Taken zijn overgenomen door de overheid. En kerken hebben zich in de moderne tijd opnieuw uitgevonden als confessionele genootschappen, in plaats van als biddend hart van de (lokale) wereld, betrokken op haar welzijn. Wellicht vallen juist in deze tijd na corona wel meer dingen weg, die we allang hadden kunnen missen. Komen we meer tot de kern van wat leven in gemeenschap betekent. Er is geen revolutie nodig om als kerken weer de missionaire motor van het goede leven te worden. Wat we nodig hebben is een oud en nieuw besef van onze plaats als toegewijde mensen in het netwerk.
Bovenstaande overwegingen brengen de inleider van deze avond, Mgr. Bernd Wallet,
aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, tot de overtuiging dat onze kerken toekomst hebben als centra van zingeving en verbinding, van spiritualiteit, van rituelen, van ontmoeting en stilte, naar het voorbeeld van de tijd van Willibrord. Centra van waaruit het goede leven wordt gevoed. Maar daartoe is het ook nodig, om de relevante netwerken te zoeken. De vraag aan onszelf is: willen we hiervoor de antenne ontwikkelen? En zo ja, hoe doen we dat?
Datum: maandag 1 november
Plaats en tijd: oud-katholieke kerk, Varkensmarkt, 20.00 uur
Kosten: € 4,=
Aanmelden bij: René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159) of via
StadskloosterCulemborg@gmail.com.

 

Gewoon ‘onze’ feesten vieren mag ook al niet meer

De kerstboom wordt door winkelketens aangeboden als ‘feestboom’. Paaseieren zijn tegenwoordig ‘feesteieren’ geworden en Zwarte Piet wordt steeds meer vervangen door een ‘roetveegpiet’. De regering overweegt om Tweede Pinksterdag te schrappen. Het consumentenvuurwerk wordt straks op Oudejaarsavond verboden. Waar houdt het op? Worden deze feesten ons afgepakt door de commercie en politieke correctheid? Van wie zijn ‘feesten’ eigenlijk? En staat of valt onze Nederlandse identiteit ermee?
Over al deze vragen en meer houdt cultuurantropologe Irene Stengs een boeiende en interessante lezing. Zij ging o.a. op onderzoek uit naar hoe het Sinterklaasfeest in de loop
van de geschiedenis is gevierd en stelde zich de vraag waarom de emoties telkens zo hoog oplopen als ‘Zwarte Piet’ in het geding is.
Datum: donderdag 11 november
Plaats en tijd: oud-katholieke kerk, Varkensmarkt, 20.00 uur
Kosten: € 4,=
Aanmelden bij: Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357) of
StadskloosterCulemborg@gmail.com.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of hCaptcha is required which is subject to their Privacy Policy and Terms of Use.