Geen tijd te verliezen

foto Marjan Minnesma klein

Verslag van de Klimaatlezing

in 

Theater De Fransche School
op 16 november 2016
door

Marjan Minnesma, directeur Urgenda

 

Woensdag 16 november hield Marjan Minnesma (directeur van Urgenda) op uitnodiging van de Raad van Kerken een lezing over het klimaat in een uitverkochte Fransche School. De lezing was indringend en verontrustend, maar ook inspirerend. (zie: lezing)

 

Haar wetenschappelijk onderbouwde verhaal is dat we afstevenen op een mondiale ramp. Als we niet heel snel ingrijpend onze koers wijzigen, zal de aarde in deze eeuw opwarmen met 4 tot 6 graden. Er zijn voorspellingen die zeggen dat deze inschatting nog veel te optimistisch is. Als dat gebeurt, zal de wereld veranderen in een onbestuurbare chaos. Honger, geweld, onvoorstelbare vluchtelingenstromen, dramatische weersveranderingen, onbeheersbare stijging van het zeeniveau, zullen het gevolg zijn.

 

Het klimaatakkoord van Parijs gaat uit van een stijging van maximaal 1,5oC. Om dat te kunnen bereiken moeten we vóór 2030 mondiaal vergaande maatregelen nemen. De verwachting is dat we een stijging met minder dan 2oC niet kunnen voorkomen. Ook dat zal grote gevolgen hebben voor onze wereld. In Afrika zal bijvoorbeeld de hongersnood dramatisch toenemen, met grote vluchtelingestromen als gevolg. Spanje zal te warm worden voor toeristen (> 45 oC).

 

Paus Franciscus wijst op al deze gevolgen in zijn gepassioneerde encycliek Laudato Si. Hij noemt onze manier van leven, ons produceren en consumeren en de gevolgen die dat heeft voor het klimaat en daarmee voor de levensomstandigheden van grote delen van de wereldbevolking en de natuur, een schreeuwend onrecht, Hij wijst daarbij vooral op de gevolgen voor de armen in deze wereld, die in dit opzicht vrijwel weerloos zijn. Hij roept op acuut in actie te komen.

 

Ook Marjan Minnesma wijst op vele mogelijkheden om het tij te keren. Er kan veel, maar dan moet het wel nú gebeuren.

 

Als je dit verhaal hoort en je ziet hoe stil het is rond dit onderwerp, hoe weinig er een besef is van urgentie, ook in de kerken, dan wordt je daar bang van. Nederland loopt als het om maatregelen gaat helemaal achteraan. Het is vreemd dat we niet massaal in actie komen. Zeker ook vanuit de kerken waar de zorg voor de naaste en behoud van de schepping pijlers zijn onder ons geloof.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of hCaptcha is required which is subject to their Privacy Policy and Terms of Use.