TOERUSTINGSPROGRAMMA najaar 2019

flyer Toerustingsprogramma RvK najaar 2019 kleinst

In het najaar van 2019 is er weer een interessant, gevarieerd en hopelijk inspirerend cursusaanbod.

 

Evenals vorig jaar vestigen wij ook nu weer graag uw aandacht op het Joods Leerhuis, dat in september 2019 van start gaat en eindigt in mei 2020. Zie de bijlage onder ons najaarsprogramma.

 

Op zaterdag 12 oktober worden in de Grote of Barbarakerk de composities uitgevoerd die Alfons van der Mullen schreef bij strofen uit de tien gedichten van Bonhoeffer. Zie voor concert en voorstelling: www.deroosvanculemborg.nl

 

In de aanloop naar het Bonhoefferjaar (2020) speelt Kees van der Zwaard op 10 en 11 oktober in de Gelderlandfabriek zijn theatermonoloog Wie ben ik?

 

Toerusting sluit hierop aan met de vertoning van Agent of grace (de verfilming van Bonhoeffers leven) op 12 november in de kerk van Beusichem.

Het uitgebreide programma vindt u onder de toets ‘lees meer’. Wilt u zich in verband met de noodzakelijke voorbereidingen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur via e-mail, opgeven bij een van de commissieleden die bij de cursus van uw keuze genoemd worden?

 

1. Evangelisch Eindtijdgeloof en heibel in het heilige land
Bethlehem, Jeruzalem, de Jordaan, het Meer van Galilea. Voor talrijke mensen, vooral wanneer ze een kerkelijke achtergrond hebben, zijn dit bekende namen. Meer nog, ze belichamen het verlangen van velen om die plekken ooit met eigen ogen te zien. Reizen naar “het heilige land” zijn populair! Maar het heilige land is ook een heikel land, met verwarrende tegenstellingen. Wie Bethlehem of Jericho wil bezoeken, wordt geconfronteerd met door zwaar bewapende militairen bemande checkpoints. En een beroemde Bijbelse stad als Hebron komt doorgaans niet voor op de programma’s van geheel verzorgde reizen “in de voetsporen van Jezus”, zomin als een bezoek aan een al even bekende Bijbelse stad als Sichem, het tegenwoordige Nablus.
Onze stadgenoot Henk Fonteyn gaat regelmatig naar Israël als reisleider van groepen die vooral religieuze en historische interesse hebben. Ze willen varen op het Meer van Galilea, de Via Dolorosa in het oude Jeruzalem lopen en de oase zien waar ooit David zich verborg voor koning Saul. Ze willen een gebed uitspreken bij de Klaagmuur en zo mogelijk iets meemaken van het levende religieuze jodendom. En ze willen (begrijpelijk!) liever niet teveel geconfronteerd worden met de politieke spanningen tussen Joden en Palestijnen.
Privé reisde Henk Fonteyn echter meermalen op de Westelijke Jordaanoever, waar hij in 2014 en 2015 geruime tijd als vrijwilliger doorbracht voor EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestina and Israel), een project van de Wereldraad van Kerken, geïnitieerd op verzoek van dertien Palestijnse christelijke kerkgemeenschappen in Oost-Jeruzalem. Henk groeide op met een sterke verbondenheid met het Joodse volk en de Joodse religie en heeft deze band als theoloog en christen ook altijd behouden. Lange jaren impliceerde dat voor hem ook, dat kritiek op de staat Israël ondenkbaar was. Onder meer door ontmoetingen met Arabische christenen en Joodse vredesactivisten en door de preken en artikelen van Henri Veldhuis werd hij steeds nadrukkelijker bepaald bij het aanhoudende lijden van het Palestijnse volk en de voortdurende situatie van onrecht waaraan zij blootstaan door de Israëlische militaire bezetting en de oprukkende kolonistenbeweging.
Over zijn ervaringen en observaties tijdens zijn periode als mensenrechtenmonitor op de Westelijke Jordaanoever schreef hij wekelijkse blogs voor een groot lezerspubliek. Deze blogs zijn vorig jaar, samen met wat theologische reflecties over christelijk zionisme en ‘eindtijdleer’, gebundeld in het boekje “Evangelisch eindtijdgeloof en Heibel in het heilige land”, uitgegeven bij uitgeverij Boekscout in Soest, voor 18,50 te bestellen via de webshop van genoemde uitgeverij (www.boekscout.nl). Op woensdagavond 18 september zullen we een aantal van die ‘eindtijdtheorieën’ verkennen en met elkaar bespreken wat er de gevolgen van zijn met het oog op concrete politieke en humanitaire conflicten in het ‘heilige land’.

Datum: woensdag 18 september
Plaats en tijd: consistorie van de Grote of Barbarakerk (ingang glazen deur), 19.30 uur
Kosten: € 3,=
Aanmelden bij: René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159), of Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel.501451)

2. Zin in film
Zonder de films die Kees van der Zwaard al jaren voor ons selecteert, zou ons najaarsprogramma niet compleet zijn! Dit keer een Deense en een Turkse film. Zoals gebruikelijk gaat Kees na afloop met ons in gesprek over wat we gezien hebben.
Woensdag 16 oktober: Den Skyldige
Prachtige, spannende Deense film, die de kijker steeds op het verkeerde been zet: wat is er aan de hand?, wie heeft wat gedaan? en vooral: wie is schuldig? Niet op het niveau van een whodunit, maar existentieel. Bijzonder is dat de hele film zich afspeelt in een meldkamer en in de verbeelding.
Donderdag 21 november: Honey
Ontroerende Turkse film. De wereld gezien vanuit een 6-jarig jochie op het platteland, die worstelt met school en met de wereld van de volwassenen. Zijn vader is zijn grote vriend, die hem door die wonderlijke wereld heen begeleidt. Tot zijn vader verdwijnt.
——————————————————————————————–
Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, 19.30 uur (beide avonden)
Kosten: € 3,= per avond
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539) of Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel. 501451)

 

3. Spiritualiteit en duurzaamheid
Hoe groen is ons geloof? De aarde is ons gegeven als plek waar we mogen leven. De aarde voedt ons, de lucht is er om in te ademen, de zon om ons te verwarmen, de natuur om voor ons een thuis te zijn zoals zij dat ook is voor de dieren, de medebewoners van deze aarde. Dankbaarheid voor wat ons gegeven wordt is daarom op zijn plaats. Natuurlijk moeten we de aarde bewerken en ons soms verdedigen tegen natuurgeweld, maar steeds vanuit een houding van dankbaarheid. Waar de dankbaarheid ontbreekt ligt manipulatie en uitbuiting op de loer. Dat is wat er aan de hand is met het milieuprobleem. We zijn niet langer bewoners meer die zich gedragen weten door de aarde, maar we consumeren onze aarde. Zo staan we ook in het leven: we consumeren! Echt genieten is er daarom ook niet meer bij. De milieucrisis is een symptoom van een spirituele crisis. Dat is een crisis van het hart. Het is duidelijk dat de milieucrisis raakt aan de diepste fundamenten van ons mens-zijn. Daarom is het ook een geloofscrisis. Wie zijn we eigenlijk als mensen als we niet meer respect kunnen opbrengen voor de aarde? Het is een spannende vraag.
De eerste inleiding op dit thema wordt gegeven door Martine Vonk, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, de tweede inleiding door mgr. J. Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Daarna is er volop gelegenheid tot vragen stellen en discussie.
Datum: dinsdag 29 oktober

Plaats en tijd: oud-katholieke kerk, ingang St.-Janskerkhof (deur naast elektriciteitshuisje), 20.00 uur (vanaf 19.30 u staat de koffie klaar)
Kosten: € 3,=
Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

 

4. Luisteren naar het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach
Door het beluisteren van diverse fragmenten met bijbehorende uitleg en beelden hoopt de gepassioneerde muziekliefhebber Dirk Herman de Jong u meer inzicht te geven in vorm en stijl van dit magistrale werk van Bach. Dirk Herman de Jong zegt: ”Vanaf mijn 12de jaar is de wereld van klassieke muziek mijn passie. In de loop van mijn leven heb ik een grote kennis op dit gebied opgebouwd. Inmiddels heb ik diverse muziekcursussen gegeven op verschillende locaties binnen en buiten Nederland. Ik ben geen professional in de muziek. Tot mijn pensionering heb ik als hoogleraar strafrecht gewerkt aan de Universiteit Groningen.”
Datum: woensdag 6 november

Plaats en tijd: NG kerk (voormalige synagoge), Jodenkerkstraat 5, 20.00 uur
Kosten: € 3,=
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel.513539) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

 

5. Agent of grace
In de aanloop naar het Bonhoefferjaar 2020 wordt er op verschillende manieren aandacht geschonken aan deze invloedrijke protestantse theoloog van het verzet. Wij doen dat i.s.m. De Roos door de film Agent of grace te laten zien.
Dietrich Bonhoeffer werd in 1906 geboren in het gegoede academische milieu van Berlijn. Hij leek voorbestemd voor een succesvolle carrière aan de universiteit. Vanaf 31 januari 1933, de dag waarop Adolf Hitler in Duitsland de macht overneemt, stond Bonhoeffers leven echter totaal in het teken van het verzet tegen het nationaal-socialisme. In zijn engagement was hij onverzettelijk. In zijn meest bekende boek “Navolging” stelt hij dat een christen pas echt een gelovige christen is als hij in alles zeer radicaal Christus volgt. Het gevolg is dan een totaal ander leven. Bonhoeffer brengt dit zelf in de praktijk.
In april 1943 wordt hij door de Gestapo gearresteerd en gevangengezet. Zijn in de gevangenis geschreven brieven zijn wereldberoemd geworden. Zij vormen niet alleen een monument van moed, geloof en geestelijke spankracht, maar bieden ook een aantal visionaire gedachten over de toekomst van het christelijk geloof in de westerse wereld.
Dietrich Bonhoeffer is nog geen veertig jaar oud geworden. Kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog ontdeed Hitler zich van deze hinderlijke dissident; op 9 april 1945 werd hij opgehangen.
De film geeft een indringend beeld van de keuzes die Bonhoeffer maakte vanuit zijn geloof en de consequenties daarvan. Wat kunnen wij hiervan leren voor ons eigen geloof, in deze tijd. Hoever mag je gaan in je verzet tegen de overheid en je eigen kerk?
Zijn de theologische denkbeelden van Bonhoeffer, die gerekend wordt tot de meest invloedrijke theologen van de vorige eeuw, ook nu een blijvende inspiratiebron voor geloof en verdieping?

Datum: dinsdag 12 november
Plaats en tijd: kerk aan de Markt in Beusichem, 20.00 uur
Kosten: € 3,=
Aanmelden bij: Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel. 501451) of Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539)

 

6. God in supermarkt
Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alprotoetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk,
diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring.
In de workshop “God in de supermarkt” verkent Alfred Slomp met ons de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader.
De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan. Er wordt veel materiaal uit actuele documentaires en websites gebruikt. We beginnen de avond met koffie of thee… maar de vraag dringt zich op: wat voor koffie, wat voor thee?
Datum: donderdag 12 december

Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, 19.30 uur
Kosten: € 3,=
Aanmelden (uiterlijk 9 december!) bij: René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159) of Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com (tel.514308)

 

Joods Leerhuis Culemborg

Op 11 september 2019 start het Joods leerhuis Culemborg weer met het nieuwe seizoen. Het Joods leerhuis wordt sinds 1982 in Culemborg gehouden. Een leerhuis is een plaats waar mensen samenkomen om met elkaar de Joodse religieuze geschriften te bestuderen en te bediscussiëren. Het zijn plaatsen om te ‘lernen’, om samen met anderen te ontdekken wat de Joodse traditie voor het leven van nu kan betekenen.
De Bijbel is in oorsprong Joodse literatuur, met daarin typisch Joodse zegswijzen en verhalen. Deze verhalen zijn gebonden aan en verbonden met de cultuur, de context en de tijd waarin ze geschreven zijn. Vanuit deze achtergrond proberen we de bedoeling van de teksten uit met name het Oude of, beter gezegd, het Eerste Testament beter te begrijpen. Vaak geeft dit verrassende inzichten in de soms overbekende teksten.
Het leerhuis in Culemborg wordt geleid door mevrouw Middleton uit De Bilt. Zij is Joodse en leidt leerhuizen in diverse plaatsen. Zij heeft veel kennis van en ervaring met de Joodse traditie en kan daar heel boeiend over vertellen. Zoals dat in een leerhuis gaat, is er uiteraard veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen, te discussiëren en ideeën naar voren te brengen. Voor het volgen van het leerhuis is geen speciale kennis nodig. U kunt zo “instappen”.

Het Leerhuis wordt één keer per maand gehouden op woensdagavond in de periode september – mei, in de Beatrixschool, Ridderstraat 10 (aanvang 20.00 u).
De onderwerpen voor dit seizoen zijn: “De heiliging van het leven”, “Parallellen en verschillen tussen Jozef en Mozes” en “De profeet Micha”.

 

De data voor 2019 en 2020 zijn: 11 september, 16 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 18 maart, 15 april en 13 mei.
De kosten zijn € 20,- voor de 4 avonden in 2019 en € 25,- voor de 5 avonden in 2020.

Als u belangstelling heeft, kom dan gerust eens langs om te ervaren hoe het op het Leerhuis is. Van te voren opgeven is niet nodig.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:
Jan Baartman, Appelboom 9, Culemborg
Tel. 0345-534169

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of hCaptcha is required which is subject to their Privacy Policy and Terms of Use.