Toerustingsprogramma najaar 2018

Flyer0818 klein

TOERUSTINGSPROGRAMMA NAJAAR 2018

 

De Raad van Kerken Culemborg / Beusichem biedt u voor het najaar van 2018 een bescheiden, maar hopelijk toch inspirerend toerustingsprogramma aan. De kosten zijn laag, namelijk € 3 per avond.

 

Aanvankelijk zouden wij starten met een cursus van drie avonden over Mozes door ds. Henri Veldhuis. Zijn plotselinge overlijden op 30 juli jl. in Engeland heeft ons diep geraakt. Met dankbaarheid kijken we terug op de verschillende bijbelcursussen aan de hand van beeldende kunst die hij in de afgelopen jaren voor ons verzorgde.

 

Nieuw in ons programma is het Joods Leerhuis. Dit Leerhuis bestaat al heel wat jaren in Culemborg, maar maakt vanaf nu ook deel uit van het aanbod aan toerusting onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. De kosten voor het Joods Leerhuis verschillen van die voor ons reguliere programma. Bovendien bestrijkt het Leerhuisaanbod het hele seizoen van september 2018 t/m mei 2019.

 

Wilt u zich in verband met de noodzakelijke voorbereidingen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur via e-mail, opgeven bij een van de commissieleden die bij de cursus van uw keuze genoemd worden.

 

1. Voltooid leven
De term ‘voltooid leven’ wordt gebruikt voor mensen die ernaar verlangen te sterven omdat verder leven voor hen geen zin meer heeft en heeft veel aandacht gekregen toen, onder het vorige kabinet, een wetsvoorstel werd ingediend om dit mogelijk te maken.
Er zijn zowel verschillen als raakvlakken met euthanasie, waarmee meer mensen ervaring hebben. Daarover zal het gaan, maar vooral over de vraag: wanneer ervaart men het leven als voltooid? Kunt u zich het gevoel erachter voorstellen en begrijpt u de wens om zelf te bepalen wanneer je sterft? Of juist niet?
En hoe kun je hier vanuit gelovige perspectieven naar kijken en mee omgaan? Pastor Marieke Ridder zal de avond begeleiden. Zij begon als predikant en is in 2014 gewijd tot priester. Marieke heeft twintig jaar ervaring als geestelijk verzorger in verpleeghuizen, een wooncentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en een high-care hospice en is momenteel geestelijk verzorger van ziekenhuis Tergooi (Hilversum/Blaricum).
Datum: maandag 8 oktober
Plaats en tijd: Gods Achterdeur, zaaltje oud-katholieke kerk, ingang St.-Janskerkhof (deur naast elektriciteitshuisje), 20.00 uur
Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126) of René van Loenen. r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159)

2. Zin in film
Al jaren is het een gewaardeerd onderdeel van ons najaarsprogramma: samen kijken naar een speelfilm en na afloop in gesprek met Kees van der Zwaard over wat we gezien hebben. Ook dit jaar heeft Kees twee films voor ons uitgekozen.
* Woensdag 17 oktober: ‘In the crosswind’ van Martti Helde.
Een film uit Estland over de Stalintijd en dus een film over overleven. Heel bijzonder is de cinematografische vormgeving. Niet de acteurs bewegen, maar de camera. Dat maakt deze film tot een indringend portret over stilstand en groei in zware tijden.
* Donderdag 8 november: ‘Au fond kiss’ van Ken Loach.
Een film die in de Hooglied-reeks van afgelopen voorjaar (Kunst in de Kerk) niet had misstaan. Over de liefde van een Pakistaanse DJ in Glasgow. Hij wordt geacht te trouwen met zijn beeldschone nichtje. Maar dan wordt hij verliefd op Roisin, een Engelse lerares. Twee werelden die versmelten en botsen.
**
Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, 19.30 uur (beide avonden)
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539) of Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel. 501451)

 

3. Niet in Gods Naam
Jonathan Sacks, rabbijn en belangrijk denker in de Angelsaksische wereld, schreef ‘Niet in Gods Naam’, waarmee hij duidt op godsdienstig geweld. In dit boek onderzoekt hij wortels van geweld en toont aan dat de drie monotheïstische godsdiensten weliswaar allemaal geweld hebben gebruikt, maar zeker niet de enige of hoofdoorzaak zijn van oorlogen. Integendeel, Sacks bepleit dat de religies jodendom, christendom en islam een deel worden van de oplossing! Hij voert argumenten aan uit psychologie, geschiedenis, filosofie en theologie. Met verrassende exegeses van de verhalen uit Genesis.
In één avond hoopt emeritus predikant Nini Vonk u iets van Sacks’ gedachten te laten proeven, zodat er wellicht in een leeskring een vervolg aan kan worden gegeven. Het is voor deze avond niet nodig het boek aan te schaffen of te lezen.
Deze boekbespreking stond eerder afgelopen voorjaar geprogrammeerd maar kon toen door omstandigheden niet doorgaan.
Datum: woensdag 14 november
Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, 20.00 uur
Aanmelden bij: Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel.501451) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

 

JOODS LEERHUIS CULEMBORG

Op 5 september 2018 start het Joods leerhuis Culemborg weer met het nieuwe seizoen. Het Joods leerhuis wordt sinds 1982 in Culemborg gehouden. Een leerhuis is een plaats waar mensen samenkomen om met elkaar de Joodse religieuze geschriften te bestuderen en te bediscussiëren. Het zijn plaatsen om te ‘lernen’, om samen met anderen te ontdekken wat de Joodse traditie voor het leven van nu kan betekenen.
De Bijbel is in oorsprong Joodse literatuur, met daarin typisch Joodse zegswijzen en verhalen. Deze verhalen zijn gebonden aan en verbonden met de cultuur, de context en de tijd waarin ze geschreven zijn. Vanuit deze achtergrond proberen we de bedoeling van de teksten uit met name het Oude, of beter gezegd, het Eerste Testament beter te begrijpen. Vaak geeft dit verrassende inzichten in de soms overbekende teksten.
Het leerhuis in Culemborg wordt geleid door mevrouw Middleton uit De Bilt. Zij is Joodse en leidt leerhuizen in diverse plaatsen. Zij heeft veel kennis van en ervaring met de Joodse traditie en kan daar heel boeiend over vertellen. Zoals dat in een leerhuis gaat, is er uiteraard veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen, te discussiëren en ideeën naar voren te brengen. Voor het volgen van het leerhuis is geen speciale kennis nodig. U kunt zo “instappen”.

Het Leerhuis wordt één keer per maand gehouden op woensdagavond in de periode september – mei, in de Beatrixschool, Ridderstraat 10 (aanvang 20.00 u).
De onderwerpen voor dit seizoen zijn: “De tocht door de woestijn”, “De wijsheden van Salomo” en “Hedendaags Jodendom”.

De data voor 2018 en 2019 zijn: 5 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 27 maart, 17 april en 15 mei.
De kosten zijn € 20,- voor de 4 avonden in 2018 en € 25,- voor de 5 avonden in 2019.

Als u belangstelling heeft, kom dan gerust eens langs om te ervaren hoe het op het Leerhuis is. Van tevoren opgeven is niet nodig.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:
Jan Baartman, Appelboom 9, Culemborg
Tel. 0345-534169

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of hCaptcha is required which is subject to their Privacy Policy and Terms of Use.