Stilteviering 23 september 2023

afbeelding Advent klein

Stiltevieringen Ons Huis / Raad van Kerken

Al vele jaren bestaat in Culemborg een groep mensen die bij elkaar komen in zogenaamde ‘stiltevieringen’. Ooit begonnen als gebedsavonden op oecumenische basis bij de zusters van Ons Huis in de Grote Kerkstraat, maar na hun vertrek uit Culemborg voortgezet door enkele mensen. Inmiddels komen we nog eenmaal per maand bij elkaar, op de donderdagochtend, altijd om 10.00 uur.

 

Een nieuw seizoen stiltevieringen staat nu voor de deur.Voor dit nieuwe seizoen (van september dit jaar tot aan de zomer van 2024) is gekozen voor het thema Het spoor van de vreugde volgen’. Een thema dat wellicht om enge toelichting vraagt.

 

Een schrijver die me erg dierbaar is, is Anselm Grün, een benedictijner monnik. Hij schrijft zeer toegankelijke boeken over geloof en spiritualiteit. In de zomer herlas ik stukken uit zijn boek ‘Je eigen levensvreugde terugvinden’. Hij betoogt daarin dat mensen die een crisis doormaken niet alleen bezig moeten zijn met de problemen die er zijn, hoewel je daar natuurlijk niet de ogen voor moet sluiten. Maar veel therapieën en adviezen gaan over het verwerken en uitpluizen van een trauma. Daarnaast, zo benadrukt Grün, is een crisis ook altijd een geloofscrisis. Door problemen zijn we op afstand komen te staan van het vertrouwen in het goede, in het ons gedragen weten door de Heer zelf. Onze levensvreugde kunnen we terugvinden als we stap voor stap weer dat vertrouwen herwinnen.


Anselm Grün betoogt, dat in het evangelie vreugde een belangrijke rol speelt. Jezus onderricht de mensen in vreugde scheppen in het leven, in onderling plezier, in samen eten en vriendschap ervaren. Een mens mag er zijn, ongeacht wat je doet of hoe je over jezelf denkt. Wij worden uitgenodigd om het spoor van de vreugde te volgen. En die vreugde is dan niet een oppervlakkig of gemaakt altijd blij zijn. Ook niet een te simpel “als je maar genoeg bidt, dan komt alles wel goed.” Het gaat een laag dieper, want het gaat hier om het aangeraakt worden door de Heilige Geest. De Geest die ons, juist ook als er moeilijkheden zijn, toch een gevoel van innerlijke vreugde en vrede laat ervaren. 
In de komende stiltevieringen zullen we telkens stilstaan bij een Bijbeltekst die daar iets van laat zien. En of we ons nu in een moeilijke periode van ons leven bevinden, of dat alles ons voor de wind gaat, het zoeken van de innerlijke vreugde en vrede die we mogen vinden in ons geloof past wel in ieders leven, zo is mijn vermoeden. We lezen per keer zo’n tekst, met woorden van Jezus, een psalm, of verhalen over de levens van andere mensen in de Bijbel waar we ons eigen leven aan kunnen spiegelen. De stiltevieringen lenen zich goed voor het zoeken naar innerlijke vreugde. We zijn niet alleen maar stil, maar er is wel veel ruimte voor eigen gedachten en bezinning. Er is muziek die daarbij past en er is gelegenheid voor gebed. De viering duurt ongeveer een half uur, of maximaal 40 minuten.


Vanaf september dit jaar komen we bij elkaar bij mij thuis, Beatrixstraat 13 (vlakbij het Beatrix Verpleeghuis). Na afloop drinken we met wie wil een kopje thee of koffie. Iedereen is van harte welkom. Ook als je niet zeker weet of deze vieringen je aan zullen spreken; een keertje proberen kan altijd.


Hartelijke groet van Ellen Geleedst (tel.521953, e-mail: vanveen.geleedst@planet.nl)