Oud-Katholieke Parochie Culemborg

kerk Oud Kath Kerk klein formaat

[weblink]

 

Oud – Katholieke Kerk van de H.H. Barbara en Antonius

Bezoekadres: Varkensmarkt 18

Telefoonnummer contactpersoon  0345 512371/06 13 180 126

Postadres: Varkensmarkt 20, 4101 Cl Culemborg. 

Facebookpagina “Kerkplein Culemborg Interactief”

 

 

Informatie over de Oud-Katholieke Parochie in Culemborg

Onze geloofsgemeenschap bestaat al ruim 400 jaar in Culemborg. Toch is de Oud-Katholieke Kerk aan de Varkensmarkt nr. 18 niet altijd bekend ook al bevindt zij zich  in het centrum Culemborg. Dat komt omdat de kerk aan de Varkensmarkt nauwelijks opvalt. Ze steekt niet boven de andere gevels uit en bezit ook geen klokketoren. Toch is het wel een bijzondere kerk. Het is namelijk de eerste katholieke kerk die in Nederland gebouwd mocht worden na het herstel van de godsdienstvrijheid in Nederland met een publieke openbare ingang aan de straat. De huidige kerk gebouwd vanaf 1836 vervangt een vroegere schuilkerk die zich in de tuin bevond achter de belendende pastorie. In het gebouw zijn verschillende elementen uit de 17e eeuwse schuilkerk geintegreerd zoals de preekstoel, de beelden van Maria en Jozef en het tabernakel en kruisbeeld die zich achterin de kerk bevinden. De meeste bezoekers die de kerk voor het eerst bezoeken zijn verrast dat achter de vrij onopvallende gevel zo’n mooie kerk schullgaat.  Voor meer informatie over onze kerk zie onze website culemborg.okkn.nl

De meest gestelde vraag als bezoekers onze kerk aandoen is wat het verschil is tussen Oud-Katholiek en Rooms-Katholiek. Het woordje “oud”  betekent bepaald niet “oudewets” want de Oud-Katholieke Kerk heeft moderne standpunten als het gaat om de celibaatsverplichting, de wijding van vrouwen of over het homohuwelijk. Het woordje “oud” verwijst naar de vroege kerk van de eerste drie eeuwen. Onze kerk wil zich graag daarop orienteren als het gaat om haar kerkorganisatie en de standpunten die zij inneemt. De traditie wordt echter niet omwille van de traditie voortgezet maar altijd kritisch bevraagd vanuit theologische herbronning en vanuit de vragen die zich voordoen vanuit onze tijd. Op grond hiervan vonden de afgelopen eeuw de volgende veranderingen plaats in onze kerk : in 1910 werd het Nederlands ingevoerd in de liturgie, rond 1920 werd het verplichte priestercelibaat afgeschaft, in 1990 besloot de synode van de kerk voortaan ook vrouwen tot de ambten binnen de kerk toe te laten en vanaf 2004 vind ook zegening plaats van homoseksuele en lesbische relaties.  In deze opzichten verschilt de Oud-Katholieke Kerk van Nederland van de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerkprovincie. De Oud-Katholieke Kerk heeft goede relaties met de Rooms-Katholieke Kerk maar denkt daarnaast ook anders over de positie van de paus. Oud-Katholieken accepteren de paus als bisschop van Rome en in die hoedanigheid mag  de paus in de Oud-Katholieke visie zelfs ook voorzitter zijn van de bisschoppensynode. De meningen gaan echter uiteen als het erom gaat  wie er de bisschoppen benoemt in de diverse landen. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt dat centraal geregeld door benoemingen vanuit Rome door de paus. De Oud-Katholieke kerken van Europa  zijn echter van mening dat de locale kerk zijn eigen bisschop zou moeten kunnen kiezen. De organisatie en de structuur van de Oud-Katholieke Kerk is democratisch-synodaal en daarmee lijkt ze op een protestantse kerk. De vorm van de liturgie is echter katholiek hetgeen een van onze pastoors wel eens deed zeggen : “wij zijn protestanten die de Mis bezoeken”. De Oud-Katholieke Kerk is een gastvrije en oecumenische kerk. Gelovige mensen die in andere kerkgemeenschappen zijn gedoopt en die in de eigen kerk aan Avondmaal of Eucharistie deelnemen, zijn ook bij ons welkom aan de Tafel van de Heer. Onze kerk in Culemborg heeft op zondagmorgen om 10.00 uur zijn kerkdienst. Verder is er elke vierde zaterdag van de maand ( m.u.v.  juli en augustus) om 16.00 uur een Evensong die mede verzorgd wordt door het Culemborg Chapel Choir. De kerk is te bezichtigen op de zaterdagmiddagen in de zomer tussen 13.00 en 16.00 uur. Ze is ook voor bezichtiging geopend tijdens de Culemborgse vrijstadmarkten. Voor informatie kunt U terecht op onze Website Culemborg.okkn.nl of op onze Facebookpagina  “Kerkplein Culemborg Interactief “. Contact met pastor Frank Duivenvoorde is mogelijk via de email : pastor.okkc@gmail.com of telefoon 06 13180126. Zie ook de algemene informatie op deze website 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of hCaptcha is required which is subject to their Privacy Policy and Terms of Use.