Raad van Kerken Culemborg

[weblink]

 

Grote of Barbarakerk

Grote of Barbarakerk

Protestantse Gemeente Culemborg, locatie Grote of Barbarakerk
Bezoekadres: Grote Kerkstraat 2
Telefoonnummer kerkgebouw: 512342
Postadres: Grote Kerkstraat 4, 4101 CB Culemborg. 

  

 

Open Hof

Open Hof bord en klok kleinProtestantse Gemeente Culemborg, locatie Open Hof
Bezoekadres: Beethovenlaan 2
Telefoonnummer kerkgebouw: 515250
Postadres: Grote Kerkstraat 4, 4101 CB Culemborg.

 

kerk Oud Kath Kerk klein formaat

[weblink]

 

Oud - Katholieke Kerk van de H.H. Barbara en Antonius

Bezoekadres: Varkensmarkt 18

Telefoonnummer contactpersoon  0345 512371/06 13 180 126

Postadres: Varkensmarkt 20, 4101 Cl Culemborg. 

Facebookpagina "Kerkplein Culemborg Interactief"

 

Lees meer...

(weblink)

 

foto CGK kleinBezoekadres: Prijsseweg 91, 4105 LE Culemborg

Predikant: Ds. L.A. den Butter

Beethovenlaan 9, 4102 BM Culemborg

Tel. 0345 - 613938

Wij zijn gastlid van de Raad van Kerken Culemborg voor diaconale zaken