Suitbertus Parochie Culemborg – RK Geloofsgemeenschap

Suitbertus Parochie Culemborg - RK Geloofsgemeenschap

Ontstaan
De parochie H. Suitbertus is per 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van acht Rooms-katholieke parochies in de West-Betuwe, te weten Buren/Geldermalsen, Culemborg, Linge, Maurik, Tiel en Varik. Deze parochies werkten eerder samen in het parochieverband West-Betuwe.

Opbouwen van geloof

De parochie heeft tot doel het geloofsleven en de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschappen te versterken. Hiervoor wordt gemeenschappelijk pastoraal beleid ontwikkeld en een actief vrijwilligersbeleid gevoerd. Tevens is op het gebied van diaconie, liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw meer mogelijk door samenwerking.