Nederlands Gereformeerde Kerk Culemborg

Nederlands Gereformeerde Kerk Culemborg

We vormen een actieve, enthousiaste en betrokken gemeenschap van 176 leden, waarvan 95 belijdende leden. We zijn mensen die samen vanuit een open houding hun geloof willen leven en vieren, daarin geïnspireerd en geleid door Gods Woord. We zijn hiertoe geroepen in gemeenschap met God de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon door de verkondiging van het Evangelie (1 Joh. 1:3). Deze omgang met God krijgt vorm tijdens de zondagse erediensten, in Avondmaal en Doop. Deze diensten vinden plaats in de voormalige Synagoge aan de Jodenkerkstraat te Culemborg.  Een aantal activiteiten daar omheen geven een praktische uitwerking van ons geloof in dienstbetoon aan elkaar en de wereld om ons heen in Pastoraat, Diaconaat en Apostolaat. Hierbij werken we samen met de plaatselijke Raad van Kerken. We behoren bij het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Er zijn momenteel geen evenementen.
Er zijn momenteel geen evenementen.
Er zijn momenteel geen evenementen.