Stadsklooster Culemborg

Stadsklooster Culemborg

Stadsklooster Culemborg biedt ruimte aan verstilling, bezinning en bezieling, met als doel het stimuleren van verbondenheid met het diepste zelf, de medemens en de natuur. Daarbij hopen wij ook iets van het goddelijke, de oerbron van al het leven, te ervaren. Wij laten ons hierbij onder andere inspireren door het kloosterverleden van Culemborg en omstreken.

Onze inspiratie halen we primair uit de christelijke, monastieke traditie. Daarbij staan we open voor inspiratie en wijsheid uit andere levensbeschouwelijke tradities, rechtdoend aan de multiculturele samenleving. Wij hebben respect voor de menselijke waardigheid van elk individu. LHBTI-vriendelijkheid is daarom een vanzelfsprekend gegeven evenals het denken vanuit de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Het stadsklooster Culemborg biedt ruimte aan activiteiten  gericht op spiritualiteit en zingeving. We houden in het aanbod rekening met een diversiteit aan mensen. Dit betekent dat we ook activiteiten aanbieden voor mensen zonder religieuze achtergrond. Dit kunnen eigen activiteiten zijn, maar ook activiteiten in samenwerking met andere organisaties, waarbij de kloosterlijke traditie uitgangspunt is. Denk hierbij aan:

  • Verstilling: stiltemeditaties, gebed,
  • Bezinning: lezingen, colleges, studie
  • Verbinding: exposities, samen eten, vieringen