Evangelisch-Lutherse gemeente

Evangelisch-Lutherse gemeente

Wij zijn een kleine actieve gemeente waar de Lutherse traditie belangrijk is. Eén maal per maand hebben we een gewone dienst in onze eigen mooie kerk. In die diensten vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.

Naast de gewone diensten hebben we gezamenlijke diensten met de Lutherse (wijk-) gemeenten uit Tiel en Leerdam. Ook proberen we daar waar het kan samenwerking te zoeken met andere gemeenten in Culemborg. Zo hebben we gezamenlijke diensten met de Oud Katholieke parochie en nemen we deel aan de grote oecumenische diensten en activiteiten van de Raad van Kerken.

Onze diensten kenmerken zich door de Lutherse traditie. Dat betekent dat er veel gezongen wordt. De liturgie wordt gedeeltelijk gezongen. Hierdoor ben je meer bij de dienst betrokken. Een ander belangrijk onderdeel van onze diensten is de viering van het Heilig Avondmaal. Dit doen we in een kring rond de altaartafel . De dominee gaat rond met brood en wijn. Doordat je bediend wordt, geeft dit een extra gewicht aan het moment. De kring wordt gesloten door diaken die het brood en later de wijn, aan de predikant geeft en daarbij ook de woorden uitspreekt ‘Dit is het Lichaam voor u gegeven; Dit is het bloed voor u vergoten’. Wat de betekenis is van deze woorden, de Lutherse opvatting van het Heilig Avondmaal, leggen we u graag persoonlijk uit.

Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie. Ook dit vormt een belangrijk deel van onze bijeenkomsten. We begroeten dan bezoekers, we bespreken de dienst en er is tijd voor een echte ontmoeting onderling.

Naast onze diensten hebben we ook bijeenkomsten met een thema. Dit jaar hebben we een aantal bijeenkomsten waarin de voorganger de vorm en de betekenis van de verschillende onderdelen van de liturgie uitlegt. Het zijn leerzame en gezellige bijeenkomsten waarin we ook gezamenlijk zingen en bij elkaar zijn.

En dan wordt er Ieder jaar ook nog een gezamenlijke dag met de lutherse (deel-) gemeente uit Tiel en uit Leerdam gehouden. Dan hebben we een dienst en een leerzame en/of ludieke activiteit. Met daarbij een gezellige,  gezamenlijke maaltijd die in de Lutherse traditie natuurlijk niet mag ontbreken.

Er zijn momenteel geen evenementen.
Er zijn momenteel geen evenementen.
Er zijn momenteel geen evenementen.