Werkgroepen

diaconaat 4 klein

Interkerkelijk Hulpfonds Culemborg

 

Het Interkerkelijk Hulpfonds (IHF) is een samenwerking van de plaatselijke diaconieën van de Rooms Katholieke Kerk (Caritas), de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente Ichtus, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Zij vergaderen 1x per kwartaal.

 

Het IHF heeft als doelstelling om mensen in Culemborg die geen lid zijn van een kerkgemeenschap en in acute financiële nood verkeren, te helpen met een eenmalige bijdrage. We noemen dit de individuele hulpverlening. Daarbij hanteert het IHF de volgende criteria:
1. De bijdrage moet bestemd zijn voor de aanvrager en/of gezin.
2. De bijdrage moet bedoeld zijn voor de eerste levensbehoefte.
3. De bijdrage moet controleerbaar zijn.
4. Alle andere mogelijkheden voor financiële ondersteuning/fondsen moeten al geprobeerd zijn.
In verband met de toets op mogelijkheden bij andere fondsen ontvangt het IHF aanvragen bij voorkeur via een professionele instantie of ander fonds. De bijdrage wordt altijd direct betaald aan schuldeiser/leverancier, uitgezonderd wanneer de bijdrage bestaat uit broodgeld om te voorzien in de eerste levensbehoeften.

 

Naast individuele hulpverlening steunt het IHF ook onder andere
• stichting SchuldHulpMaatje bij het opleiden van nieuwe SchuldHulpMaatjes, die mensen met schulden helpen om financieel orde op zaken te stellen;
• stichting Noodfonds, waar in samenwerking met SchuldHulpMaatje mensen met schulden een renteloze lening kunnen aanvragen;
• stichting Samen Verder bij de organisatie van de jaarlijkse kerstpakkettenactie, waarbij honderden kerstpakketten worden uitgedeeld aan minder draagkrachtige inwoners van Culemborg.

 

Voor meer informatie is het IHF te bereiken op ihf.culemborg@gmail.com of 06-28443531