Welkom bij

Raad van Kerken Culemborg

‘ Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen door allen en in allen is’

Wat is er te doen bij de aangesloten kerken