Raad van Kerken Culemborg

Artikelindex

handen zeer kleinRaad van Kerken is opgericht in 1969 en vindt haar oorsprong in de oecumene, de wens om als plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen samen te werken en verbonden te zijn. We zijn veelkleurig en zien dat als een kwaliteit. Vanuit die verscheidenheid kunnen we elkaar ontmoeten, inspireren en ons bezinnen op vragen over geloof, kerk en samenleving. 

 

Onder de knop "Deelnemende kerken"  vindt u  de kerken en geloofsgemeenschappen die bij de Culemborgse Raad van Kerken zijn aangesloten

De plenaire vergadering van de Raad komt, met uitzondering van de zomerperiode, eens per maand bij elkaar (vergaderrooster).

 

Deelnemers in de Raad van Kerken zijn:

 • vac. - secretaris
 • Ulbert Hofstra - PGC
 • Daniel Jumelet - PGC - voorzitter RvK
 • Hans Maas - RK-parochie - penningmeester
 • Mari Franssen en Bert van Emmerik - RK-Suitbertusparochie
 • Marit Duits en Jeanette Boele-Spijker - Nederlands Gerefomeerde Kerk
 • Frank Duijvenvoorde - Oud Katholieke Parochie
 • Marion van der Werf - Evangelisch Lutherse Gemeente
 • Roeland Klein Haneveld - Evangelische Gemeente Ichthus
 • Peter Marlissa- Molukse Protestante Kerk en Molukse Evangelische Gemeente
 • vac. - Christelijk Gereformeerde kerk - lid voor diaconale zaken
 • Frank Duijvenvoorde - vertegenwoordiger Convent van Voorgangers