Raad van Kerken Culemborg

illustratie beleidsplan kleinWe weten ons verbonden in de woorden van Paulus (Efeziërs 4:3-5): ‘ Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen door allen en in allen is’

In de kerken van Culemborg die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken wordt die eenheid herkend. De uitdaging is hoe we die gemeenschap van kerken verder vorm kunnen geven en versterken en hoe we ons tot elkaar en de lokale samenleving willen verhouden. We streven er naar dat zoveel mogelijk Culemborgse kerken zich bij de RvK aansluiten en daarin een actieve rol vervullen. We zijn op verschillende manieren actief in de lokale samenleving. We willen nadenken over wat er meer mogelijk is. De Raad van kerken vertegenwoordigd de aangesloten kerken in lokale werkverbanden. 

Meer hierover is te lezen in het Beleidsplan_RvK_2013_-2014_dec-2013.doc

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop