Raad van Kerken Culemborg
  1. versterken van onderlinge samenwerking en contacten;
  2. elkaar ontmoeten en inspireren in bezinning over geloofs- en levensvragen
  3. in Culemborg laten zien waar het evangelie voor staat in dienstbaarheid aan de samenleving
  4. een bijdrage leveren aan een wereld van recht en vrede
  5. gezicht naar buiten in gezamenlijke kwesties 

De verschillende samenwerkingverbanden en gemeenschappelijke activteiten vindt u onder de  knoppen: "over ons" en "activiteiten"