Raad van Kerken Culemborg

 

 

Na de afbeelding Advent kleinzomervakantie hopen we weer een start te maken met de vespers, die gehouden worden op zondagavond 19.00 uur in het koor van de Grote of

Barbarakerk.

De vespers duren ongeveer 35 minuten, waarin gebed, lezingen, muziek en stilte centraal staan.
Mocht u ook mee willen doen als liturg? U kunt zich opgeven bij ondergetekende of via Carla Bulsing. email: carla.bulsingbarth@ziggo.nl

De vespers vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. Mensen uit alle kerkgenootschappen zijn van harte welkom als bezoeker en liturg.

Jan Goed, voorzitter Raad van Kerken Culemborg (j.goed@icloud.com)