Raad van Kerken Culemborg

 

Culemborgse kerken voor KlimaatMogelijkheden en ondersteuning om zelf maatrgelen te nemen tegen klimaaterandering:

 

 

(zie ook de klimaatbijeenkomsten van 16 november 2016 en 18 mei 2017)

 

VRIJSTAD ENERGIE -http://www.vrijstadenergie.nl

- Energiecoaches - Collectieve zonnedaken - Betuwe Stroom

FOLLOW THIS - https://follow-this.org

- groene aandelen om Shell van koers te veranderen

VERVOERSTUIN Culemborg -http://www.vervoerstuin.nl

- goedkoop kennismaken met elektrisch rijden (auto's, e-bikes)

THUISBAAS (Urgenda) -https://www.thuisbaas.nl

- deskundig advies om woningen energieneutraal te maken

BETUWE WIND -http://www.betuwewind.nl

- samen investeren in windenergie 

GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT -http://grootoudersvoorhetklimaat.nl

- twee wekelijkse actie tegen klimaatverandering in Den Haag