Raad van Kerken Culemborg

aff Mantelzorg A5 zeer klein 19 12 2014Kerk en mantelzorg

drie avonden over Kerk en mantelzorg in februari en maart 2015

 

Het landelijk en gemeentelijk overheidsbeleid staat voor een verschuiving van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Kenmerk is dat mensen in toenemende mate zelf vorm geven aan hun toekomst. Voor mensen die zorg nodig hebben en verzorgenden is dat een ingrijpende ontwikkeling.

Als Raad van Kerken Culemborg besteden we hier aandacht aan. 

Begin 2015 organiseerden we in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg/Elk-Welzijn Culemborg drie thema-avonden over dit onderwerp. Zie: Kerk_en_mantelzorgverslag_van_3_avonden_16-04-2015.docx

We willen hier verder met de kerken over in gesprek.